جراحی ضایعه ورود ریشه های نخاعی

عمل جراحی ایجاد ضایعه در محل ورود ریشهای نخاعی (DREZ) جهت درمان درد مقاوم به درمان،آسیب شبکه ی بازویی در اثر کنده شدن ریشهای اعصاب گردن از نخاع

بیمار آقای ۲۷ ساله با سابقه آسیب شبکه ی بازویی در اثر کنده شدن ریشه های اعصاب گردن نخاع از چند سال پیش که دچار دردهای شدید در بازو و دست بود که فقط با مخدر کمی تسکین می یافت. لازم به ذکر است که درد بیمار مقاوم به سایر درمان های رایج بود. بیمار تحت عمل جراحی ایجاد ضایعه در محل ورود ریشه های نخاعی اعصاب گردن (DREZ Lesiuning) از مهره ی C4 – T1 قرار گرفت درد بیمار بعد از عمل کاملا برطرف شد و عارضه خاصی نداشت:

جراحی ضایعه ریشه نخاع

جراحی ضایعه ریشه نخاع