جراحی ستون فقرات

ستون فقرات

ستون فقرات از ۳۳ استخوان تشکیل شده که روی همدیگر قرار گرفته اند. این استخوان ها توسط رباط ها و ماهیچه ها به یکدیگر متصل هستند و در راستای به خصوصی قرار گرفته اند. ستون فقرات اصلی ترین نقطه اتکا بدن است و قامت فرد بر روی آن استوار است. به کمک ستون فقرات میتوانید خم و راست شوید و بدن خود را به طرفین بچرخانید.

انحنای ستون فقرات

هنگامی که از پهلو به ستون مهره ای نگاه کنیم در این ستون انحناهایی را مشاهده می کنیم ، حالتی مانند حرف S دارد. ستون فقرات در ناحیه گردنی و در قسمت پایین کمر دارای خمیدگی به سمت داخل و در ناحیه میانی و پایین تر از کمر دارای خمیدگی به سمت بیرون است. وجود این انحنا ها باعث می شود ستون فقرات مانند یک فنر شوک های وارد شده را جذب کند، تعادل داشته باشد و در طول ستون مهره ای دارای دامنه حرکتی باشد.

جراحی ستون فقرات

پزشک متخصص جراحی ستون فقرات

جراحان ارتوپدی و سیستم مغز و اعصاب هر دو می توانند مشکلات ستون فقرات را درمان کنند. قبلاً این اعتقاد وجود داشت که اگر فرد بیمار دارای مشکلات با اهمیت در سیستم عصبی خود باشد، بهتر است از جراح ستون فقرات و مغز و اعصاب برای درمان خود مثل جراحی بسته ستون فقرات استفاده کند، اما این تصور دیگر درست نیست. امروزه بیان می شود هنگام مواجه شدن با این مشکلات لازم است از خدمات فرد یا متخصصی استفاده شود که دارای تخصص کافی در ارتباط با مشکلات ستون فقرات و به عبارتی متخصص کمر و ستون فقرات و دارای تخصص در جراحی آن باشد.

جراحی ستون فقرات با حداقل تهاجم (MIS)

جراحی ستون فقرات با حداقل تهاجم (MIS) اولین بار در دهه ۱۹۸۰ انجام شد، اما اخیرا پیشرفت های سریع در آن رخ داده است. پیشرفت های فن آوری، جراحان ستون فقرات را قادر به انتخاب بیمار و درمان مجموعه ی در حال تحول از اختلالات ستون فقرات، مانند بیماری دژنراتیو دیسک، فتق دیسک، شکستگی ها، تومورها ، عفونت ها، بی ثباتی و بدشکلی می کند.

MIS به منظور درمان اختلالات ستون فقرات با دخالت کمتر در عضلات ایجاد شد. این می تواند منجر به بهبودی سریع تر، کاهش مقدار خون از دست رفته در عمل و سرعت بازگشت بیمار به عملکرد طبیعی شود. در برخی از روش های MIS، که به “جراحی سوراخ کلید” نیز معروف است، جراح از یک اندوسکوپ کوچک استفاده می کند که دوربینی به انتهای آن وصل شده است. این اندوسکوپ از طریق برش کوچکی وارد پوست می شود. دوربین، نمای درون بدن را برای جراحان فراهم می آورد و امکان دسترسی به منطقه آسیب دیده در ستون فقرات را امکان پذیر می کند.