عمل جراحی ترميم نقص وسيع جمجمه در اثر تصادف و عوارض بعد از آن كه با استفاده از روش بازسازي كامپيوتري سه بعدي و تهيه ايمپلانت تهيه شده مخصوص بيمار (patient specific implant:PSI) در كارخانه سازنده جهت بيمار استفاده گرديده است.
پس از عمل جراحي كاملا يك جمجمه قرينه براي بيمار ايجاد شد و نقص وسيع جمجمه بر طرف گرديد