بعد از جراحی به روش میکروسکوپی، بسیاری از بیماران صبح روز بعد از عمل مرخص می شوند. بیماران مسن و یا آن دسته از افرادی که علائم بیماری در آنها جدی تر بوده و یا از فشار بر روی نخاع و ریشه های عصبی رنج می برند و بیمارانی که تحت عمل جراحیِ ثابت کردن مهره و پیوند استخوانی قرار می گیرند ممکن است دو تا سه روز پس از عمل در بیمارستان بستری شوند. در اغلب موارد در پیِ جراحی ستون فقرات و میکروسکوپی، استراحت بیمار به مدت یک تا دو هفته، بعد از عمل ضروری است. مراقبت از بیمار به همراهِ فیزیوتراپی، پرستاری و ارائه خدمات کار درمانی، اغلب در بیمارستان به بهترین نحو انجام می پذیرد.زمان دقیق ترخیص بسته به شرایط فردی هر بیمار تعیین می شود.