از شایع ترین علل ایجاد درد در ناحیه پشت می توان به رگ به رگ شدن و کشیدگی عضلات در نتیجه کار سنگین اشاره کرد. رایجترین راه حل برای رفع این مشکل آن است که به کمر خود استراحت دهید. اما گاهی اوقات، در مواردی نادر، درمان فیزیکی نیز در رفع مشکل کار ساز است. چنانچه شما در ناحیه پشت احساس درد شدید داشته باشید که به طور همزمان این حس را در شما ایجاد کند که پایتان به سمت پایین کشیده می شود، ممکن است مبتلا به عارضه بیرون زدگی دیسک باشید. در واقع دیسک در حکمِ بالشتک ضد فرسایش در فواصل بین مهره های ستون فقرات می باشد. دیسک با بافت محکم و فیبر مانندی پوشیده شده که قوامی چرم گونه دارد. در صورت ایجاد هر گونه پارگی در این پوششِ سطحی، بخش داخلی دیسک که به لحاظ نرمی با گوشت خرچنگ قابل قیاس است از فاصله بین مهره ها بیرون زده و به اعصاب ستون فقرات فشار می آورد.