معمولا، به استثناء آن قسمت از مو که در مجاورت محل زخم وجود دارد، الزامی به تراشیدن بقیه موی سر نیست. اما در هر صورت، چنانچه شما عمل جراحی در پیش رو دارید، بهتر است بدون هچ گونه احساس خجالتی، این سوال و یا هر سوال دیگری را با جراح خود مطرح کنید.