آیا شما دیسک آسیب دیده را با یک دیسک مصنوعی جایگزین می کنید؟

بله، این امر امکان پذیر است. اگر دیسک آسیب دیده در قسمت کمر و یا گردن باشد ، جراح می بایست هر سه روش برداشتن دیسک ، ثابت کردن مهره و پیوند استخوانی و در نهایت استفاده از دیسک مصنوعی را مورد ارزیابی قرار دهد. روش پیشنهادی برای درمان بیرون زدگی دیسک در ناحیه گردن […]

ادامه مطلب
روش شما در درمان پارگی و یا بیرون زدگی دیسک چیست؟

بهترین شیوه جراحی با هدف برداشتن قسمت آسیب دیده به منظور ایجاد فضای بیشتر برای جلوگیری از کاهش فشار بر روی اعصاب است. در این روش، آن قسمت از بخش نرم دیسک که از داخل غلاف بیرون زده، به کلی برداشته می شود. علاوه بر این در حدود ۶۰% از دیسک که هنوز بیرون نزده […]

ادامه مطلب

instagram