جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات گروهی

گروههای جراحی گروههای جراحی

برخی از عمل های جراحی دکتر صمدیان به صورت گروهی توسط وی و سایر همکارانشان در رشته های مربوط انجام  می پذیرد که این عمل های جراحی شامل موارد زیر است:

 

1-  گروه جراحی ستون فقرات پیشرفته اعمال جراحی ستون فقرات پیشرفته : شامل انحراف ستون فقرات (اسکولیوزیس) شکستگی های پیشرفته ستون فقرات و غیره ... توسط دکتر صمدیان و همکاران ارتوپد ستون فقرات به صورت گروهی همراه با نورومانیتورینگ انجام می شود.


2- تیم جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه و هیپوفیز: اعمال جراحی تومورهای قاعده جمجمه و هیپوفیز با همکاری همکاران متخصص گوش حلق و بینی و آندوسکوپی سینوس-  قاعده جمجمه به صورت گروهی انجام می شود.


3-  تیم جراحی میکروسکوپی تومورهای قاعده جمجمه و  CPA : با همکاری همکاران فوق تخصص گوش (نورواتولوژی) اعمال جراحی تومورهای CPA (تومور عصب شنوایی تعادلی در زاویه پلی مخچه ای) جهت حفظ عصب صورت و برداشتن کامل تومور به همراه نورومانیتورینگ انجام می شود.


4- استفاده از همکاران نورومانیتورینگ در اعمال جراحی: با استفاده از سیستم  عصبی و نورومانیتورینگ جهت برداشتن تومورهای مغزی، تومورهای نخاع و ستون فقرات در اعمال جراحی پیچیده ستون فقرات شامل اصلاح کیفوز واسکولیوزیس عوارض اعمال جراحی به حداقل رسیده و بسیاری از اعمال جراحی که قبلاً با عوارض فراوانی همراه بوده است در حال حاضر بدون عوارض قابل توجه یا کمترین عوارض انجام می شود.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد