جراحی مننژیوم کلینوئیدال
مننژیوم کلینوئیدال

بیمار خانم ۷۱ به علت کاهش بینایی سمت چپ و تشنج مراجعه کرده اند و با تشخیص مننژیوم کلینوئیدال کاندید عمل جراحی شده اند،تومور به صورت کامل شریان کاروتید را احاطه کرده بود،شریان کاروتیدکامل از تومور تخلیه شد،عروق اصلی مغز حفظ و عصب بینایی هم کاملاآزاد شد و بیمار با حال عمومی خوب ترخیص گردید.

ادامه مطلب
آنوریسم
عمل جراحی کلیپ آنوریسم افتالمیک بسیار بزرگ

عمل آنوریسم مغزی بیمار خانم ۵۷ ساله که به علت کاهش بینایی چشم چپ با تشخیص آنوریسم بسیار بزرگ شریان کاروتید چپ کاندید درمان بودند،که درمان بسته آنژیوگرافی موفقیت آمیز نبود به روش میکروسکوپی با استفاده از نورومانیتورینگ و داپلر حین عمل جراحی کلیپ آنوریسم انجام شد. شریان اصلی مغز حفظ شدو بیمار پس از […]

ادامه مطلب
تومور داخل بطنی
تومور داخل بطنی

بیمار آقای ۲۶ ساله با مشکل سردرد و تاری دید که از ۹ ماه قبل آغاز شده بود ارجاع داده شد،با تشخیص تومور داخل بطنی کاندید عمل جراحی شده اند، تومور به صورت کامل خارج گردیدو بیمار با حال عمومی مساعد ترخیص گردید:

ادامه مطلب
آنوریسم مغزی
اهمیت غربالگری بررسی آنوریسم مغزی در بیماران کلیه پلی کسیتیک

همیت غربالگری بررسی آنوریسم مغزی در بیماران کلیه پلی کسیتیک با سابقه آنوریسم در خانواده Screening for Brain Aneurysm in Poly cyctic Kidney Disease(PKKD)

ادامه مطلب
تومور cpa
تومور عصب تعادلی-شنوایی(CPA)

بیمار آقای ۴۹ ساله با اختلال تعادل و کاهش شنوایی گوش سمت چپ مراجعه کرده بود با تشخیص تومور عصب شنوایی-تعادلی بسیار بزرگ کاندید عمل جراحی شد علارغم بزرگ بودن تومور و شکل غیر طبیعی در تصاویرMRI،عصب حرکت صورت بیمار به طور کامل حفظ گردید. تومور به صورت کامل تخلیه شد و بیمار با حال […]

ادامه مطلب
دیسک کمر ایتخوانی مهره های T11-T12
جراحی دیسک توراسیک استخوانی

روش ترانس فاست جهت عمل جراحی دیسک توراسیک استخوانی (trans facet pedicle sparing approach for calcified thoracic disc herniation) بیمار خانم ۲۸ ساله به علت ضعف و بی حسی پیشرونده اندام تحتانی و اختلال در کنترل ادرار از یک سال قبل،با تشخیص دیسک استخوانی پشتی بین مهره های T11-T12 کاندید عمل جراحی شد با استفاده […]

ادامه مطلب
جراحی صرع مقاوم به درمان
جراحی صرع مقاوم به درمان

(Amygdalo‐Hippocampectomy for Temporal Lobe Epilepsy) بیمار خانم ۲۶ ساله با سابقه صرع مقاوم به درمان دارویی که پس از بررسیهای video EEG (LTM) و تستهای روانشناسی و بررسیهای جلسه صرع بیمارستان لقمان حکیم با تشخیص ضایعه لوپ تمپورال (گیجگاهی) چپ کاندید عمل جراحی شد. بیمار تحت عمل جراحی میکروسکوپی برداشتن هیپوکامپ قرار گرفت به لطف […]

ادامه مطلب
تومور cpa
جراحی تومور مننژیوم CPA

عمل جراحی تومورمننژیوم CPA بزرگ با حفظ عصب شنوایی ( hearing preservation surgery in CPA meningioma) بیمار خانم ۴۹ ساله به علت اختلال بلع،سردرد، به مطب ارجاع داده شد و با تشخیص مننژیوم CPA (سی پی انگل) بزرگ کاندید عمل جراحی شد.شنوایی بیمار خوب بود.بیمار با استفاده از تکنیک جراحی میکروسکوپی و تکنیک نورومانیتورینگ تحت […]

ادامه مطلب
همانژیوم کاورنوس نخاع گردن
جراحی میکروسکوپی همانژیوم کاورنوس نخاع گردنی

بیمار آقای ۳۶ ساله بعلت اختلال در راه رفتن و ضعف چهاراندام از یکسال قبل با تشخیص ضایعه عروقی داخل نخاع گردنی مهره C3 -C4 (همانژیوم کاورنوس) کاندید عمل جراحی شد، و به لطف خداوند عمل جراحی با استفاده از میکروسکوپ و نورومانیتورینگ پایش عصبی انجام شد،ضایعه عروقی و خون ریزی برداشته شد بیمار پس […]

ادامه مطلب
همانژیوم کاورنوس
جراحی میکروسکوپی ضایعه عروقی ساقه مغز

همانژیوم کاورنوس عمل جراحی میکروسکوپی ضایعه عروقی(همانژیوم کاورنوس ) ساقه مغز با استفاده از نورومانیتورینگ ، بیمار آقای ۵۲ ساله با سابقه ۲ بار خون ریزی در ساقه مغز و با علائم اختلال تعادل و کاهش هوشیاری ،دوبینی و ضعف اندامهای سمت راست ارجاع شده بود که پس از بررسی ها با استفاده از تکنیک […]

ادامه مطلب

instagram