آنوریسم مغزی
اهمیت غربالگری بررسی آنوریسم مغزی در بیماران کلیه پلی کسیتیک

همیت غربالگری بررسی آنوریسم مغزی در بیماران کلیه پلی کسیتیک با سابقه آنوریسم در خانواده Screening for Brain Aneurysm in Poly cyctic Kidney Disease(PKKD)

ادامه مطلب
تومور cpa
تومور عصب تعادلی-شنوایی(CPA)

بیمار آقای ۴۹ ساله با اختلال تعادل و کاهش شنوایی گوش سمت چپ مراجعه کرده بود با تشخیص تومور عصب شنوایی-تعادلی بسیار بزرگ کاندید عمل جراحی شد علارغم بزرگ بودن تومور و شکل غیر طبیعی در تصاویرMRI،عصب حرکت صورت بیمار به طور کامل حفظ گردید. تومور به صورت کامل تخلیه شد و بیمار با حال […]

ادامه مطلب
دیسک کمر ایتخوانی مهره های T11-T12
جراحی دیسک توراسیک استخوانی

روش ترانس فاست جهت عمل جراحی دیسک توراسیک استخوانی (trans facet pedicle sparing approach for calcified thoracic disc herniation) بیمار خانم ۲۸ ساله به علت ضعف و بی حسی پیشرونده اندام تحتانی و اختلال در کنترل ادرار از یک سال قبل،با تشخیص دیسک استخوانی پشتی بین مهره های T11-T12 کاندید عمل جراحی شد با استفاده […]

ادامه مطلب
جراحی صرع مقاوم به درمان
جراحی صرع مقاوم به درمان

(Amygdalo‐Hippocampectomy for Temporal Lobe Epilepsy) بیمار خانم ۲۶ ساله با سابقه صرع مقاوم به درمان دارویی که پس از بررسیهای video EEG (LTM) و تستهای روانشناسی و بررسیهای جلسه صرع بیمارستان لقمان حکیم با تشخیص ضایعه لوپ تمپورال (گیجگاهی) چپ کاندید عمل جراحی شد. بیمار تحت عمل جراحی میکروسکوپی برداشتن هیپوکامپ قرار گرفت به لطف […]

ادامه مطلب
تومور cpa
جراحی تومور مننژیوم CPA

عمل جراحی تومورمننژیوم CPA بزرگ با حفظ عصب شنوایی ( hearing preservation surgery in CPA meningioma) بیمار خانم ۴۹ ساله به علت اختلال بلع،سردرد، به مطب ارجاع داده شد و با تشخیص مننژیوم CPA (سی پی انگل) بزرگ کاندید عمل جراحی شد.شنوایی بیمار خوب بود.بیمار با استفاده از تکنیک جراحی میکروسکوپی و تکنیک نورومانیتورینگ تحت […]

ادامه مطلب
همانژیوم کاورنوس نخاع گردن
جراحی میکروسکوپی همانژیوم کاورنوس نخاع گردنی

بیمار آقای ۳۶ ساله بعلت اختلال در راه رفتن و ضعف چهاراندام از یکسال قبل با تشخیص ضایعه عروقی داخل نخاع گردنی مهره C3 -C4 (همانژیوم کاورنوس) کاندید عمل جراحی شد، و به لطف خداوند عمل جراحی با استفاده از میکروسکوپ و نورومانیتورینگ پایش عصبی انجام شد،ضایعه عروقی و خون ریزی برداشته شد بیمار پس […]

ادامه مطلب
همانژیوم کاورنوس
جراحی میکروسکوپی ضایعه عروقی ساقه مغز

همانژیوم کاورنوس عمل جراحی میکروسکوپی ضایعه عروقی(همانژیوم کاورنوس ) ساقه مغز با استفاده از نورومانیتورینگ ، بیمار آقای ۵۲ ساله با سابقه ۲ بار خون ریزی در ساقه مغز و با علائم اختلال تعادل و کاهش هوشیاری ،دوبینی و ضعف اندامهای سمت راست ارجاع شده بود که پس از بررسی ها با استفاده از تکنیک […]

ادامه مطلب
تشنج مقاوم به درمان
رفع تشنج مقاوم به درمان در جوان ۱۸ ساله

تشنج مقاوم به درمان بیمار آقای ۱۸ ساله با سابقه ۳ ساله ی تشنج مقاوم به درمان پس از بررسی توسط همکاران نورولوژیست بخش LTM بیمارستان لقمان حکیم(سرکارخانم دکتر اسداللهی) و تصویربرداری پیشرفته کامل (FMRI و MRI تشنج) با تشخیص ضایعه لوپ گیجگاهی (تمپرال) احتمالا گلیوم کاندید عمل جراحی شدند و با استفاده از سیستم […]

ادامه مطلب
تومور اپیدرموئید CPA
تومور اپیدرموئید CPA

بیمار آقای ۵۲ سال ای هستش که با سرگیجه و اختلال تعادل و ضعف عصب صورت سمت راست و نیز اختلال بلع ارجاع داده شده اند و با تشخیص اپیدرموئید CPA کاندید عمل جراحی شده اند به لطف خداوند تمام اعصاب بیمار حفظ گردید و علائم بیمار پس از عمل بهبود یافت:

ادامه مطلب
اسپاسم عضلات صورت
همی فاشیال اسپاسم ( اسپاسم عضلات صورت)

بیمار آقای ۶۵ ساله که بعلت اسپاسم عضلات صورت سمت چپ مراجعه کرده اند که چندین سال طول کشیده است، که ناشی از فشار شریان آیکا و شریان ورتبرا روی محل خروج عصب فاشیال( عصب صورت) می باشد و باعث اسپاسم عضلات صورت می گردد در این عمل جراحی شریان جابه جا و تفلون بین […]

ادامه مطلب

instagram