سردردهای ناگهانی را جدی بگیرید

بیمار خانم ۴۲ ساله که با سردرد ناگهانی و عدم تعادل از ۱۰ روز پیش مراجعه کرد پس از انجام بررسی های با تشخیص آنوریسم MCA (شریان مغزی میانی) کاندید عمل جراحی شده اند. گردن آنوریسم با ۱ عدد کلیپ آنوریسم بسته شد و از شریان مغزی میانی حذف گردید و با استفاده از میکرو داپلر جریان شریان مغزی میانی نیز چک شد.