بیمار آقای ۵۲ سال ای هستش که با سرگیجه و اختلال تعادل و ضعف عصب صورت سمت راست و نیز اختلال بلع ارجاع داده شده اند و با تشخیص اپیدرموئید CPA کاندید عمل جراحی شده اند به لطف خداوند تمام اعصاب بیمار حفظ گردید و علائم بیمار پس از عمل بهبود یافت: