تومور مغزی

بیمار کودک ۵ ساله که با سردرد ناگهانی و کاهش سطح هوشیاری ، همراه با ضعف اندام سمت راست مراجعه کرد بعد از معاینات انجام شده و گرفتن MRI و CT -SCAN از بیمار ، تومور خون ریزی دهنده در ناحیه قشر حرکتی سمت چپ تشخیص داده شد بیمار جهت پیشگیری از عوارض عصبی با استفاده از نورومانیتورینگ تحت عمل جراحی قرار گرفت، تومور کاملا خارج گردید و علائم حرکتی بیمار بهبود یافت و بیمار پس از ۴ روز با حال عمومی مساعد ترخیص گردید: