جراحی تومور مغز

بیمار کودک ۲ ساله ی می باشد که باحالت تهوع و بی حالی مراجعه کرد و بعد از انجام بررسی های لازم تشخیص تومور (MEDULOBLASTOMA ) داده شد و تحت عمل جراحی قرار گرفتند بیمار پس ۴ روز پس از عمل جراحی با حال عمومی خوب ترخیص شده اند