عمل جراحی تومورمننژیوم CPA بزرگ با حفظ عصب شنوایی

( hearing preservation surgery in CPA meningioma)

بیمار خانم ۴۹ ساله به علت اختلال بلع،سردرد، به مطب ارجاع داده شد و با تشخیص مننژیوم CPA (سی پی انگل) بزرگ کاندید عمل جراحی شد.شنوایی بیمار خوب بود.بیمار با استفاده از تکنیک جراحی میکروسکوپی و تکنیک نورومانیتورینگ تحت عمل جراحی برداشتن کامل تومور قرار گرفت و از اعصاب قاعده جمجمه شامل: عصب۵( حس صورت) عصب ۶(حرکت چشم به سمت خارج) عصب صورتی۷(حرکت صورت) عصب ۸ (عصب شنوایی)،عصب ۹ و ۱۰ اعصاب مربوط به بلع و عصب ۱۱ و ۱۲ حفظ شد. در این نوع جراحی علاوه بر حفظ عصب شنوایی و سایر اعصاب قاعده جمجمه، حفظ شاخه شریانی مربوط به گوش داخلی و عصب شنوایی (شریان لابیرنتین) بسیار مهم می باشد، و در عمل جراحی بیمار فوق به لطف خداوند با استفاده از تکنیک های فوق عصب شنوایی و سایر اعصاب بیمار نیز حفظ گردید.
با تشکر از همکاران اتاق عمل دی، دکتر باغبان و دکتر آرامی و همکاران تیم بی هوشی

تومور سی گی انگل cpa

جراحی تومور سسی پی انگل