تومور هیپوفیز

بیمار خانم ۳۳ ساله که درماه ۶ بارداری دچار کاهش بینایی شدید چشم شده بود با تشخیص ماکروآدنوم هیپوفیز کاندید عمل جراحی شد،با استفاده از دستگاه آندوسکوپ از داخل بینی تومور آدنوم هیپوفیز به صورت کامل تخلیه شد خوشبختانه با تدبیر همکاران بیهوشی ( آقای دکتر صفری و بقیه همکاران)آسیبی به جنین نرسید و تومور آدنوم هیپوفیز کامل خارج گردیدو بینایی بیمار نیز بهبود یافت: