دیسک فارلترال

بیمار آقای ۵۱ ساله که با درد شدید کمر منتشر به پای راست به مطب مراجعه کرد در MRI بیمار به دلیل اینکه دیسک در ناحیه فارلترال میباشد تشخیص داده نشده بود، پس از انجام معاینات و بررسیهای تکمیلی ، تشخیص داده شد و تحت عمل جراحی قرار گرفتند درد بیمار بلافاصله بعد از عمل از بین رفت و ایشان ۲۴ ساعت بعد از عمل با حال عمومی مساعد ترخیص شده اند