جراحی دیسکتومی

بیمار خانم ۲۶ ساله که با درد ناحیه کمر منتشر به پای راست مراجعه کرده اند . پس از انجام معاینه و بررسی های لازم تحت عمل جراحی دیسکتومی قرار گرفتند و ۱ روز پس از عمل با حال عمومی خوب ترخیص شده اند