دیسک گردن

بیمار آقای ۳۸ ساله که به دلیل درد شدید گردن منتشر به هر دو دست به مطب مراجعه کرد بعد از انجام بررسی های لازم تشخیص دیسک گردن برای ایشان داده شد و تحت عمل جراحی دیسکتومی و فیوژن گردن از جلو قرار گرفتند درد بیمار بعد از عمل کاملا برطرف شد و با حال عمومی مساعد ۱ روز بعد از عمل ترخیص گردید: