دکتر صمدیان

عمل جراحی ونتریکولوستومی آندوسکوپیک بطن سوم(ETV) جهت درمان هیدروسفالی و بیوپسی توده ناحیه پینه آل و خلف بطن سوم

بیمار آقای ۵۹ ساله با علائم سردرد و دوبینی و اختلال تعادل، که با بررسی های اولیه توده ناحیه پینه آل و خلف بطن سوم داشت که موجب هیدروسفالی شده بود.عمل جراحی آندوسکوپی بطن سوم و بیوپسی توده انجام شد. با این روش بیمار نیاز به شانت نخواهد داشت و بیوپسی توده نیز با ریسک بسیار کم قابل انجام می باشد:

 

عمل جراحی ونتریکولوستومی آندوسکوپیک بطن سوم