مننژیوم بسیار بزرگ ناحیه پینه آل

بیمار خانم ۵۶ ساله به علت سردر و علائم فشار مغز بالا با تشخیص تومور بسیار بزرگ ناحیه پینه آل ارجاع شده بود پس از بررسی ها بیمار در حالت نیمه نشسته تحت عمل جراحی قرار گرفت تومور به صورت کامل خارج شد و بیمار پس از ۴ روز با حال عمومی خوب ترخیص گردید. بیمار به جزء مشکل میدان بینایی سمت چپ مشکل دیگری خوشبختانه نداشت: