مننژیوم بزرگ قاعده جمجعه (پتروکلایوال) با در گیری اعصاب مغز و ساقه مغز

منژیوم قاعده جمجمه

بیمار آقای ۵۸ ساله با سابقه اختلال تعادل، بلع،کاهش شنوایی وعلائم فشار مغزی بالا و نیز بی حسی صورت به مطب ارجاع داده شد و با تشخیص مننژیوم ناحیه قاعده جمجعه ( پتروکلایوال و CPA) کاندید عمل جراحی شد جراحی با کمک دستگاه نورومانیتورینگ و دستگاه اولتراسوند و زیر میکروسکوپ انجام گرفت تومور به صورت کامل از لابه لای اعصاب جمجعه و عروق مغز خارج گردید به لطف خدا اعصاب جمجعه ۵و۷و۸و۹و۱۰و۶ حفظ گردید و علائم عصبی جدیدی بیمار بعد از عمل پیدا نکرد. مننژیوم قاعده جمجعه در این ناحیه از اعمال بسیار پیچیده و مشکل می باشد که استفاده از تکنیک های دقیق میکروسرجری و تجربه جراح و استفاده از نورومانیتورینگ بسیار اهمیت دارد.