نورالژی تری ژمینال

بیمار آقای ۳۷ ساله ی میباشد که با درد در ناحیه چپ صورت به مطب مراجعه کرده اند که این درد به مدت ۸ سال همراه بیمار بوده و با دارو درمانی به صورت موقت بهبود میافته و بعد از مدتی به داروهای مسکن جواب نداده و درد بیمار نیز بسیار شدید شده، بیمار تحت بررسی قرار گرفتند و پس از انجام معاینات کامل، تشخیص تحت فشار بودن عصب سه قلو صورت ( نورالژی تری ژمینال) مطرح گردید بیمار تحت عمل جراحی آزادسازی عصب سه قلو صورت قرار گرفتند در این عمل از ماده یی به نام تفلون که نقش عایق را ایفا میکند استفاده میشود که در فیلم ملاحظه میفرمایید، بیمار پس از عمل بهبودی کامل یافت و با حال عمومی و بدون درد ترخیص گردید: