تومور مغزی
جراحی تومور مغز با استفاده از نورومانیتورینگ ومیکروسکوپ

جراحی تومور مغز بیمار کودک ۴ ساله که با ضعف اندام حرکتی سمت راست مراجعه کرد و با بررسی های انجام شده تشخیص تومور در ناحیه عمقی مغز نیم کره سمت چپ تالاموس، کاندید عمل جراحی شد.با توجه به اینکه عمل جراحی تومور ناحیه تالاموس از عملهای سخت و پر ریسک می باشد با استفاده […]

ادامه مطلب
تومور مغز خونریزی دهنده
جراحی تومور خون ریزی دهنده در مغز در کودک ۵ ساله

تومور مغزی بیمار کودک ۵ ساله که با سردرد ناگهانی و کاهش سطح هوشیاری ، همراه با ضعف اندام سمت راست مراجعه کرد بعد از معاینات انجام شده و گرفتن MRI و CT -SCAN از بیمار ، تومور خون ریزی دهنده در ناحیه قشر حرکتی سمت چپ تشخیص داده شد بیمار جهت پیشگیری از عوارض […]

ادامه مطلب
دیسک کمر بیرون زده
جراحی خارج کردن دیسک بیرون زده کمر

خارج کردن دیسک بیرون زده کمر بیمار خانم ۵۲ ساله میباشد که با درد شدید در کمر منتشر به پای راست مراجعه کرده است طبق تاریخچه گرفته شده ازبیمار ایشان حدود ۲ هفته قبل دچار درد درناحیه کمر شده که سه روز قبل این درد تشدید شده، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفتند و دیسک […]

ادامه مطلب
نورالژی تری ژمینال
نورالژی تری ژمینال ( MVD)

نورالژی تری ژمینال بیمار آقای ۳۷ ساله ی میباشد که با درد در ناحیه چپ صورت به مطب مراجعه کرده اند که این درد به مدت ۸ سال همراه بیمار بوده و با دارو درمانی به صورت موقت بهبود میافته و بعد از مدتی به داروهای مسکن جواب نداده و درد بیمار نیز بسیار شدید […]

ادامه مطلب
تومور پینه آل
جراحی تومور پینه آل

تومور پینه آل بیمار آقای ۱۹ ساله است که با شکایت سردرد و عدم تعادل مراجعه کرده است. از حدود یک سال قبل دچار سر درد بوده است . از یک هفته قبل از جراحی دچار عدم تعادل شده و یک ماه قبل دچار کاهش شنوایی شده است. هم چنین دو ماه پیش دچار تاری […]

ادامه مطلب
پرینتر 3 بعدی جهت بازسازی آنوریسم مغزی و قاعده جمجمه
پرینتر ۳ بعدی جهت بازسازی آنوریسم مغزی و قاعده جمجمه

بازسازی آنوریسم مغزی پرینتر ۳ بعدی جهت بازسازی آنوریسم مغزی و قاعده جمجمه قبل از عمل جراحی در بیمار قبلی (ویدیو قبلی)استفاده شد ،پرینتر ۳ بعدی علاوه بر فهم آناتومی محل عمل و آنوریسم جهت آموزش دستیاران نیز استفاده میشود :

ادامه مطلب
جراحی کلیپ آنوریسم به صورت میکروسکوپی
عمل جراحی کلیپ آنوریسم به صورت میکروسکوپی

جراحی کلیپ آنوریسم بیمار خانم ۵۶ ساله که از بیماران قدیمی بوده که به علت دیسک کمر چند سال قبل عمل شده بودند به علت کاهش بینایی چشم راست مراجعه کرده در بررسی ها تشخیص آنوریسم بزرگ شریان کاروتید راست داشتند و نیز پس از بررسی های کامل تحت عمل جراحی کلیپ آنوریسم به صورت […]

ادامه مطلب
جراحی تومور مغزی
جراحی تومور مغز در کودک ۲ ساله

جراحی تومور مغز بیمار کودک ۲ ساله ی می باشد که باحالت تهوع و بی حالی مراجعه کرد و بعد از انجام بررسی های لازم تشخیص تومور (MEDULOBLASTOMA ) داده شد و تحت عمل جراحی قرار گرفتند بیمار پس ۴ روز پس از عمل جراحی با حال عمومی خوب ترخیص شده اند

ادامه مطلب
جراحی دیسکتومی
عمل جراحی دیسکتومی در خانم ۲۶ ساله

جراحی دیسکتومی بیمار خانم ۲۶ ساله که با درد ناحیه کمر منتشر به پای راست مراجعه کرده اند . پس از انجام معاینه و بررسی های لازم تحت عمل جراحی دیسکتومی قرار گرفتند و ۱ روز پس از عمل با حال عمومی خوب ترخیص شده اند

ادامه مطلب
جراحی تومور نخاع
جراحی تومور نخاع

تومور نخاع بیمار خانم ۳۱ ساله ای می باشد با درد در ناحیه کمر به مطب مراجعه کرده اند پس از انجام بررسی های انجام شده تشخیص تومور نخاع برای ایشان داده شد و تحت عمل جراحی قرار گرفتند عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار ۳ روز پس از عمل ترخیص داده اند.

ادامه مطلب

instagram