استفاده از آنژیوگرافی فلوروئونس حین عمل جراحی آنوریسم
استفاده از آنژیوگرافی فلوروئونس حین عمل جراحی آنوریسم

استفاده از آنژیوگرافی فلوروئونس بیمار آقای ۵۰ ساله که به علت سردرد شدید با تشخیص خون ریزی زیر عنکبوتیه (SAH) بستری شده با تشخیص پارگی آنوریسم شریان مغزی میانی چپ(MCA) به کمک میکروسکوپ مخصوص آنژیوگرافی حین عمل تحت عمل جراحی قرار گرفت و از باز بودن شاخه های این شریان پس از کلیپ آنوریسم اطمینان […]

ادامه مطلب
جراحی تومور هیپوفیز از طریق آندوسکوپی بینی
جراحی تومور هیپوفیز ( آندوسکوپی از راه بینی)

تومور هیپوفیز بیمار خانم ۳۱ ساله که با دوبینی و سردرد و کاهش بینایی به مطب مراجعه کرد برای بیمار MRI و آزمایش انجام شد و تشخیص آدنوم هپیوفیز برای ایشان داد و تحت عمل جراحی آندوسکوپی قرار گرفتند تومور بیمار خارج گردید و بیمار ۳ روز پس از عمل با حال مساعد ترخیص شده […]

ادامه مطلب

instagram