شماره تماس رزرو نوبت ۰۲۱-۶۴۴۵۰۲۱۴

غده هیپوفیز دارای بافت کوچک در ناحیه زیرین در مغز قرار دارد و هورمون های خاصی را به داخل جریان خون ترشح می کند تا عملکردهای ضروری و خاص بدن را کنترل کند. هیپوفیز از مهم ترین غده ها در بدن انسان است که کارهای مهمی مانند تولید مثل،...

مننژیوم نوعی تومور است که عموما رشدی آهسته دارد و در اکثر موارد خوش خیم است. تومور مننژیوم در لایه غشایی محافظت کننده از مغز و نخاع ایجاد خواهد شد. در حقیقت مننژیوم در غشای مننژ ایجاد می شود که دارای غشای ۳ لایه ای می باشد. در بیشتر...